ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Μέσα στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Μύρτιλλου αναπτύχθηκε σιγά σιγά η ιδέα της ιδρύτριάς του, Γεωργίας Βαμβουνάκη - Raffan, περί ενός 'αυτοδύναμου εργασιακού χώρου, όπου όλοι οι εργαζόμενοι (εκ των οποίων το 90% ανήκει στις ευπαθείς ομάδες), είναι συνιδιοκτήτες και συνδιαχειριστές της επιχείρησης, συλλειτουργοί και συνυπεύθυνοι για τη βιωσιμότητά της. Σκοπός είναι, με την κατάλληλη εκπαίδευση, όλοι να είναι σε θέση να αποκτήσουν μια τέτοια γνώση, ώστε σε σταθερά χρονικά διαστήματα:
 
α. Να ελέγχουν και να αξιολογούν πρώτ' απ' όλα τον εαυτό τους και την ατομική τους πρόοδο ως εργαζόμενοι και ως επιχειρηματίες - συνεταιριστές.

β. Να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο των συνεργατών τους, σεβόμενοι πάντα τις ιεραρχίες της επιχείρησης.

γ. Να αναλαμβάνουν την ευθύνη της κάλυψης των ζημιών και των ελλειμμάτων που τυχόν προκύπτουν.

δ. Να καταθέτουν τις απόψεις τους στη Δ.Ε και στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Επιχείρησης και να μετέχουν στην υλοποίησή τους. Να παράγουν συνεχώς καινούργιες ιδέες με το σκεπτικό ότι, "καλύτερα μια αποτυχημένη καινοτομία, από μια επιτυχημένη αντιγραφή".

ε. Να μην συμπεριφέρονται σαν απρόσωποι και τυπικοί υπάλληλοι, αλλά να έχουν μέριμνα και κήδος για την επιχείρησή τους και να επιτελούν έργο 'Δημιουργού' με μεράκι και τέχνη.

ζ. Να αποκτήσουν την κατάλληλη ενσυναίσθηση σε σχέση με τον κοινωνικό σκοπό του Μύρτιλλου, όπου η επιχείρηση, παραδίδεται μεν στους τωρινούς εργαζομένους της, αλλά ταυτόχρονα ανήκει και σε αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον, για να παραλάβουν το έργο και να το συνεχίσουν αναπλάθοντάς το δημιουργικά.