ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι γεγονος ότι χρειάσθηκε χρόνος και κόπος προκειμένου να διαπεραστούν τα στεγανά της Ελληνικής νοοτροπίας περί αναπηρίας και διαφορετικότητας, ενώ ακόμα υπάρχει πολύς δρόμος για να διανύσουμε.  

Στο Μύρτιλλο έχουμε αναπτύξει μια διαδικασία εισαγωγής νέων εργαζόμενων η οποία περιλαμβάνει και την εκπαίδευσή τους πάνω σε βασικά εργασιακά θέματα όπως η κατάρτισή σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η εκπαίδευση στις τυπικές απαιτήσεις κάθε πόστου, αλλά και σε θέματα εργασιακής συμπεριφοράς.

Ως εκ τούτου το Μύρτιλλο προσδοκά να δίνει στους εργαζόμενούς του, τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα του πόστου που έχουν αναλάβει όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά και μέσω της εμπειρίας τους στο κατάστημα, να αποκτούν τα απαραίτητα εχέγγυα αλλά και την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία ώστε να δύνανται να  εργαστούν και σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις εστίασης με μικρές προσαρμογές.

Το Μύρτιλλο εστιάζει :

Στο άτομο (αξιολόγηση και κατάρτιση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην εργασία, εφαρμογή του σε ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις)
  • Στους συνεργάτες (η επιλογή των συνεργατών γίνεται με βάση πέραν των τυπικών προσόντων την αποδοχή της διαφορετικότητας στον καθένα και την επιθυμία ένταξης και συνεργασίας σε ένα διαφορετικό εργασιακό σύστημα)
  • Στη διαδικασία (προσαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών λειτουργίας του Μύρτιλλου  αλλά και των αντίστοιχων επίσημων εργασιακών εγχειριδίων στο γνωστικό προφίλ των ατόμων που εργάζονται στο κάθε τομέα).
  • Σε απαραίτητες προσαρμογές (Απαραίτητες τροποποιήσεις του χώρου αλλά και των στοιχείων του περιβάλλοντος με σκοπό το Μύρτιλλο να είναι φιλικό προς άτομα με ιδιαιτερότητες είτε ως εργαζόμενοι είτε ως πελάτες).
Υπεύθυνοι για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μύρτιλλο αλλά και την κατάρτιση του προσωπικού είναι οι Καγιάς Σέργιος (Εργοθεραπευτής) και Κεντικελένη Άννα (Ψυχοπαιδαγωγός).

Για να εργαστεί κάποιος στο Μύρτιλλο, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει και να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση μέσω email. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο κατάστημα.